2 Comments

  1. 1

    mohammad246

    سلام اگر امکانش وجود داره انواع قارچ کش های موجود در بازار. را نام ببيريد

  2. 2

    b1990bm

    با سلام من میتونم به جای استفاده از آب برای کاکتوس از بنومیل استفاده کنم همیشه , دیگه به کاکتوسم آب ندم محلول بنومیل بریزم به پاش

Leave a Reply

2017 Powered By Tikserver