bazar

آخرین واریته های کاکتوس و ساکیولنت

آخرین آموزش های ویکی کاکتوس

هورمونهای گیاهی

تهیه و تنظیم تیم پژوهشی ویکی کاکتوس   کاربرد هومورنها و تنظیم کننده های رشد: هورمونها مواد آلی هستند که به مقدار کم در قسمت های مختلف گیاه تولید می شوند و در فاصله ای از مرحله سنتز اثر خود را نشان می دهند. این مواد در فعالیت های بیولوژ... Read more

آخرین مقالات ویکی کاکتوس

آخرین مقالات بیماری های کاکتوس

باکتری ها

باکتری ها

باکتری ها (Bacteria): با توجه به این موضوع که بعد از قارچها و ویروس ها، باکتری ها از نظر ایجاد بیمار... Read more