دسامبر 5, 2013

Crassula ovata cv.gollum

Crassula ovata cv.gollum   خانواده:Crassulaceae  نام علمی: Crassula ovata cv.gollum  توضیح نام: ؟  نام های دیگر: Gollum jade , Trumpet jade  زیستگاه اصلی: این واریته تولید […]
اکتبر 10, 2013

Crassula muscosa

Crassula muscosa   خانواده: Cactaceae نام علمی:  Crassula muscosa نام های دیگر:  Crassula lycopodioides , Watch Chain Plant, Clubmoss Crassula, Princess Pine, Rattail Crassula زیستگاه اصلی: آفریقای جنوبی شکل […]
سپتامبر 7, 2013
Crassula capitella

Crassula capitella

Crassula capitella خانواده: Crassulaceae نام علمی: Crassula capitella توضیح نام: به علت طیف رنگی که داخل برگ هایش هست و شبیه آتش هست به آن campfire یا crassula flame […]
می 9, 2013
Crassula pyramidalis

Crassula pyramidalis

Crassula pyramidalis ×Closeبرای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید
می 9, 2013

Crassula perfossa

Crassula perfossa ×Closeبرای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید
می 9, 2013

Crassula falcata

Crassula falcata ×Closeبرای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید
می 9, 2013

Crassula deceptor

Crassula deceptor ×Closeبرای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید
می 9, 2013
Crassula cv. SPRINGTIME

Crassula cv. SPRINGTIME

Crassula cv. SPRINGTIME ×Closeبرای امتیاز دهی به این مطلب، لطفا وارد شوید: برای ورود کلیک کنید
می 9, 2013
Crassula cv. GOLLUM

Crassula cv. GOLLUM

Crassula cv. GOLLUM خانواده:  نام علمی:  نام های دیگر:  زیستگاه اصلی:  خاک مناسب:  نور مناسب:  دمای مناسب:  آبیاری:  کود دهی: تکثیر:  ×Closeبرای امتیاز دهی به این […]
می 9, 2013
Crassula cv. BUDDHA'S TEMPLE

Crassula cv. BUDDHA’S TEMPLE

Crassula cv. BUDDHA’S TEMPLE   خانواده:  نام علمی:  نام های دیگر:  زیستگاه اصلی:  خاک مناسب:  نور مناسب:  دمای مناسب:  آبیاری:  کود دهی: تکثیر:  ×Closeبرای امتیاز دهی […]