فوریه 19, 2014

Graptopetalum paraguayense

Graptopetalum paraguayense           خانواده:   Crassulaceae  نام علمی: Graptopetalum paraguayense توضیح نام:  نام های دیگر: Mother of Pearl Plant, Ghost Plant ,  Sedum weinbergii زیستگاه اصلی: مکزیک شکل […]