جستجوی کاکتوس بر اساس شکل ظاهری

جستجوی کاکتوس بر اساس شکل ظاهری

 

اگر می خواهید نام علمی و شرایط نگهداری  کاکتوس خود را بدانید از این قسمت راحت تر به جستجو بپردازید .

قبل از جستجو در این قسمت حتما مقاله ” کاکتوس یا ساکولنت ؟ ” را مطالعه فرمایید تا دچار سردرگمی در یافتن نام کاکتوس خود نشوید .

 

در این قسمت فقط شناسایی کاکتوس ها بر اساس شکل ظاهری می باشد . (آزمایشی)

 

 

زاویه دار - چهار وجهی - سه وجهی
زاویه دار – چهار وجهی – سه وجهی
برگ شکل - تخت
برگ شکل – تخت
بیضوی - تخم مرغی -
بیضوی – تخم مرغی –
کروی - کروی بزرگ - گرد
کروی – کروی بزرگ – گرد
کروی - کروی کوچک
کروی – کروی کوچک
پد شکل - راکتی - پهن
پد شکل – راکتی – پهن
استوانه ای - استوانه ای کوچک
استوانه ای – استوانه ای کوچک
استوانه ای - استوانه ای بزرگ - ستونی - ستونی کوچک
استوانه ای – استوانه ای بزرگ – ستونی – ستونی کوچک
استوانه ای بزرگ - ستونی بزرگ - درخت شکل
استوانه ای بزرگ – ستونی بزرگ – درخت شکل
برگ دار
برگ دار
کریستات - دفورمه شده - از شکل اصلی خارج شده
کریستات – دفورمه شده – از شکل اصلی خارج شده

دکمه بازگشت به بالا