جستجوی کاکتوس بر اساس شکل ظاهری

 

اگر می خواهید نام علمی و شرایط نگهداری  کاکتوس خود را بدانید از این قسمت راحت تر به جستجو بپردازید .

قبل از جستجو در این قسمت حتما مقاله ” کاکتوس یا ساکولنت ؟ ” را مطالعه فرمایید تا دچار سردرگمی در یافتن نام کاکتوس خود نشوید .

 

در این قسمت فقط شناسایی کاکتوس ها بر اساس شکل ظاهری می باشد . (آزمایشی)