جستجوی کاکتوس بر اساس شکل ظاهری

جستجوی کاکتوس بر اساس شکل ظاهری

 

اگر می خواهید نام علمی و شرایط نگهداری  کاکتوس خود را بدانید از این قسمت راحت تر به جستجو بپردازید .

قبل از جستجو در این قسمت حتما مقاله ” کاکتوس یا ساکولنت ؟ ” را مطالعه فرمایید تا دچار سردرگمی در یافتن نام کاکتوس خود نشوید .

 

در این قسمت فقط شناسایی کاکتوس ها بر اساس شکل ظاهری می باشد . (آزمایشی)

 

 

زاویه دار - چهار وجهی - سه وجهی

زاویه دار – چهار وجهی – سه وجهی

برگ شکل - تخت

برگ شکل – تخت

بیضوی - تخم مرغی -

بیضوی – تخم مرغی –

کروی - کروی بزرگ - گرد

کروی – کروی بزرگ – گرد

کروی - کروی کوچک

کروی – کروی کوچک

پد شکل - راکتی - پهن

پد شکل – راکتی – پهن

استوانه ای - استوانه ای کوچک

استوانه ای – استوانه ای کوچک

استوانه ای - استوانه ای بزرگ - ستونی - ستونی کوچک

استوانه ای – استوانه ای بزرگ – ستونی – ستونی کوچک

استوانه ای بزرگ - ستونی بزرگ - درخت شکل

استوانه ای بزرگ – ستونی بزرگ – درخت شکل

برگ دار

برگ دار

کریستات - دفورمه شده - از شکل اصلی خارج شده

کریستات – دفورمه شده – از شکل اصلی خارج شده