نهمين دوره مسابقات عكاسي ويكي كاكتوس

… نگاه كن تمام آسمان من پر از شهاب ميشود تو آمدي ز دورها و دورها ز سرزمين عطرها و نورها نشانده اي مرا كنون به زورقي ز عاجها، ابرها، بلورها مرا ببر اميد دلنواز من ببر به شهر شعرها و شورها به راه پر ستاره مي كشاني ام فراتر از ستاره مي نشاني ام … ادامه خواندن نهمين دوره مسابقات عكاسي ويكي كاكتوس