هشتمین دوره از مسابقات عکاسی ویکی کاکتوس

هو النور … آسمان،‌نور، خدا، عشق، سعادت با ماست فرصت بازی این پنجره را دریابیم در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم پرده از ساحت دل برگیریم رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست … “جناب سهراب” ” … ادامه خواندن هشتمین دوره از مسابقات عکاسی ویکی کاکتوس