هشتمين دوره از مسابقات عكاسي ويكي كاكتوس

هو النور … آسمان،‌نور، خدا، عشق، سعادت با ماست فرصت بازي اين پنجره را دريابيم در نبنديم به نور، در نبنديم به آرامش پر مهر نسيم پرده از ساحت دل برگيريم رو به اين پنجره با شوق سلامي بكنيم زندگي، رسم پذيرايي از تقدير است وزن خوشبختي من، وزن رضايتمندي ست … “جناب سهراب” ” … ادامه خواندن هشتمين دوره از مسابقات عكاسي ويكي كاكتوس