کلکسیون ها

مجموعه ها

 

در این قسمت عکس مجموعه ی گیاهان کلکسیونر های عضو سایت قرار داده می شود. برای آپلود عکس های خود از برگه ارسال مطلب و عکس استفاده کنید.

 

مجموعه های دوستان به چهار دسته تقسیم شده اند ، مجموعه های زیر ۵۰ عکس (Beginner) ، مجموعه های ۵۰ تا ۱۰۰ عکس (Intermediate) ، مجموعه های بالای ۱۰۰ عکس (Advanced) و کلکسیون های خاص (Collector)

 

 

beginner (زیر 50 عکس)

beginner (زیر ۵۰ عکس )

intermediate

intermediate (بین۵۰تا۱۰۰عکس)

advanced

advanced (بالای ۱۰۰ عکس )

collector

collector (کلکسیون حرفه ای )