گیاه شناسی

بخش گیاهشناسی

 

کاکتوس Cactus

cactus2

معرفی و ارائه اطلاعات در مورد خانواده ی کاکتاسه، طریقه نام گذاری کاکتوس ها و سایر مطالب مربوط به این گیاهان

ساکولنت Succulent

succulent2

معرفی ساکولنت ها و ارائه اطلاعات مربوط به این دسته از گیاهان

فهرست الفبایی کاکتوس و ساکولنت

plantology2

فهرست الفبایی نام کاکتوس ها و ساکولنت ها

جستجوی کاکتوس بر اساس شکل ظاهری

shapeology

شناسایی کاکتوس ها بر اساس شکل ظاهری