با سلام به همه همراهان عزیز ویکی کاکتوس ،

 

تشکر میکنم از همه دوستانی که شرکت کرده اند و همه دوستانی که همراه ما هستند و در رای گیری شرکت میکنند .

ارسال دیدگاه این اطلاعیه قفل می باشد تا نظر ها روی رای دوستان تاثیر نداشته باشد ، از فردا ساعت ۸ صبح ۱۸ مهر ماه رای گیری آغاز میشود .

در زیر تصاویر همه دوستان را مشاهده میفرمایید .

 

1 1b 2 2b 3 3b 4 4b 5 5b 6 6b 7 7b 8 8b 9 9b 10 10b 11 11b 12 12b 13 13b 14 14b 15 15b 16 16b 17 17b 18 18b 19 19b 20 20b 21 21b 22 22b 23 23b 25 25b

ipp

ipp

hdr

hdr

27 27b 28 28b 29 29b 30 30b 31 31b 32 32b 33 33b 34 34b