• خانواده: Mesebrianthemaceae (Aizoaceae
  • نام علمی: Bijlia cana
  • نام های دیگر: Bylia cana , Bijlia dilatata
  • زیستگاه اصلی: بومی مناطقی از پرنس آلبرت و صحرای بزرگ کارو در آفریقای جنوبی می باشد.
  • خاک مناسب: خاکی که زه کشی خوبی داشته باشد.
  • نور مناسب: در تابستان در محل سایه و خنک نگه داری شود و در زمستان به نور کامل نیاز دارد.
  • دمای مناسب: تا -۲ درجه سانتیگراد را تحمل می کند.
  • آبیاری: در زیستگاه اصلی این گیاه به واسطه ی باران در زمستان رشد کرده و برای تابستان خشک آب ذخیره می کند،در تابستان که فصل رشد این گیاه نیست تا زمانیکه گیاه به حالت چروکیده در نیامده است به آن آب ندهید چون باعث ترک خوردن پوسته ی گیاه می شود.
  • کود دهی:

تکثیر: از طریق بذر و قلمه امکان پذیر است.