0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Gymnocalycium

۰

Gymnocalycium castellanosii

خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium castellanosii توضیح نام: – نام های دیگر: Gymnocalycium ferox, Gymnocalycium borzingianum, Gymnocalycium acorrugatum زیستگاه اصلی:  آرژانتین. شکل ظاهری: کروی شکل…
۰

Gymnocalycium ferox var. ferocior

      خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium ferox var. ferocior توضیح نام: – نام های دیگر: Gymnocalycium ferox، Gymnocalycium…
۰

Gymnocalycium mihanovichii

  خانواده : Gymnocalycium نام علمی: Gymnocalycium mihanovichii توضیح نام: — نام های دیگر: Gymnocalycium friedrichii ،کاتوس درپوش قرمز ،…
۰

Gymnocalycium denudatum

  خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium denudatrum         توضیح نام: – نام های دیگر: Echinocactus denudatus, Cereus denudatus, Gymnocalicium  paraguayense زیستگاه اصلی:  آرژانتین,برزیل. شکل ظاهری: کروی…
۰

Gymnocalycium capillaense

خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium capillaense توضیح نام: – نام های دیگر: Gymnocalycium deeszianum, Gymnocalycium sutterianum, Echinocactus sutterianus, Gymnocalycium sigelianum, Gymnocalycium capillaense var. mucidum,…
۰

Gymnocalycium spegazzinii

خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium spegazzinii توضیح نام: – نام های دیگر: Gymnocalycium cardenasianum زیستگاه اصلی:  بولیوی. شکل ظاهری: کروی شکل و انفرادی به رنگ…
۱

Gymnocalycium bruchii

  خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium bruchii توضیح نام: – نام های دیگر: Gymnocalycium lafaldense var. evolvens, Gymnocalycium lafaldense f. fraternum, Gymnocalycium bruchii f.…
۰

Gymnocalycium gibbosum

  خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium gibbosum توضیح نام: – نام های دیگر: Cereus reductus، Echinocactus gibbosus، Gymnocalycium reductum، Gymnocalycium…
۰

Gymnocalycium baldianum

خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium baldianum توضیح نام: – نام های دیگر: Echinocactus baldianus, Echinocactus sanguiniflorus, Gymnocalycium venture, Gymnocalycium venturianum, Gymnocalycium platense var. baldianum,…
۲

Gymnocalycium deeszianum

خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium deeszianum         توضیح نام: – نام های دیگر: G. capillense var. sigelianum fa. Deeszianum, G. gibbosum var. deeszianum زیستگاه اصلی: …
۰

Gymnocalycium erinaceum

خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium erinaceum           توضیح نام: – نام های دیگر: – زیستگاه اصلی:  آرژانتین. شکل ظاهری: کروی شکل به قطر ۵ سانتیمتر.به شکل…
۰

Gymnocalycium damsii

خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium damsii توضیح نام: – نام های دیگر: Echinocactus damsii, Gymnocalycium anisitsii ssp. Damsii, Gymnocalycium anisitsii, Gymnocalycium damsii var. anisitsii,…
۱۲

Gymnocalycium mihanovichii cv. HIBOTAN

Gymnocalycium mihanovichii cv. HIBOTAN خانواده:  Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium mihanovichii cv. HIBOTAN توضیح نام: به پاس تلاشهای آقای Nicolas mihanovich…
۲۷

Gymnocalycium pflanzii

  Gymnocalycium pflanzii       خانواده: Cactaceae نام علمی: Gymnocalycium pflanzii توضیح نام: به منظور بزرگداشت آقای K. Pflanz…