کاکتوس در طبیعت

Browningia candelaris در زیستگاه اصلی خود

مناطقی که این کاکتوس در…

بیشتر بخوانید ...

Brasiliopuntia brasiliensis در زیستگاه اصلی خود

این کاکتوس در مناطق چاکو،…

بیشتر بخوانید ...

Austrocylindropuntia shaferi در زیستگاه اصلی خود

این کاکتوس در کشور ارژانتین…

بیشتر بخوانید ...

Austrocylindropuntia verschaffeltii در زیستگاه اصلی خود

این گونه از استروسیلیندراپونتیا در…

بیشتر بخوانید ...

Brasilicereus markgrafii در زیستگاه اصلی خود

این کاکتوس در کشور برزیل ،…

بیشتر بخوانید ...

Austrocylindropuntia vestita در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس آستروسیلیندراپونتیا وستیتا در منطقهی…

بیشتر بخوانید ...

Arrojadoa penicillata در زیستگاه اصلی خود

این کاکتوس در کشور برزیل…

بیشتر بخوانید ...

Austrocylindropuntia exaltata در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس استروسیلیندرواپونتیا اگسالتاتا در کشور…

بیشتر بخوانید ...

Armatocereus matucanensis در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس ارماتوسرءوس ماتوکاننسیس در کشور…

بیشتر بخوانید ...

Discocactus boliviensis در زیستگاه اصلیش

دیسکو کاکتوس بولیوینسیس در زیستگاه…

بیشتر بخوانید ...

Echinopsis samaipatana در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس اچینوپسیس سامایپاتانا در طبیعت کشور بولیوی منطقه…

بیشتر بخوانید ...

Discocactus horstii در زیستگاه اصلی خود

دیسکو کاکتوس هورستی در زیستگاه اصلی خود…

بیشتر بخوانید ...

Parodia chrysacanthion در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس پارودیا کریسکانشن در زیستگاه…

بیشتر بخوانید ...

Pilosocereus magnificus در زادگاه طبیعی ، برزیل

کاکتوس پیلوسرئوس مگنی فیکوس در…

بیشتر بخوانید ...

Gymnocalycium mihanovichii در زادگاه طبیعی ، پاراگوئه

کاکتوس ژیمنوکالیسیوم میهانوویچی در طبیعت…

بیشتر بخوانید ...
دکمه بازگشت به بالا