0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

گالری ویکی کاکتوس

۰

Browningia candelaris در زیستگاه اصلی خود

مناطقی که این کاکتوس در انجا قابل رویت در طبیعت میباشد :شیلی ، منطقه آریکا و پاریناکوتا ـ پرو ، کنطقه ی آرکیپا، ایکوچو،  لیما،…
۳

مجموعه ی سوم از تصاویر HD و با کیفیت

 
۰

Brasiliopuntia brasiliensis در زیستگاه اصلی خود

این کاکتوس در مناطق چاکو، کورینتس، فورموسا، میسیونز کشور ارژانتین و منطقه سانتا کروز در بولیوی و در برزیل، پرو، پاراگوئه و…
۱

چهارمین مجموعه ی تصاویر HD و با کیفیت اختصاصی ویکی کاکتوس

تصویر برداری : تیم ویکی کاکتوس در زیر تعدادی عکس از کاکتوس ها و گیاهان گوشتی میبینید که با کیفیتی…
۲

Austrocylindropuntia shaferi در زیستگاه اصلی خود

این کاکتوس در کشور ارژانتین (منطقه ی خوخویی) و همچنین در بولیوی هم قابل رویت میباشد
۱۰

سومین مجموعه ی تصاویر HD و با کیفیت اختصاصی ویکی کاکتوس

تصویر برداری : تیم ویکی کاکتوس در زیر تعدادی عکس از کاکتوس ها و گیاهان گوشتی میبینید که با کیفیتی…
۱

Austrocylindropuntia verschaffeltii در زیستگاه اصلی خود

این گونه از استروسیلیندراپونتیا در کشور بولیوی (منطقه ی لاپاز) و همچنین در کاتامارکا، سالتا و توکومان که زیستگاه آن میباشد قابل…
۰

Brasilicereus markgrafii در زیستگاه اصلی خود

این کاکتوس در کشور برزیل ، منطقه ی میناس گریس رشد میکند    
۰

Austrocylindropuntia vestita در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس آستروسیلیندراپونتیا وستیتا در منطقهی خوخویی کشور آرژانتین و در منطقه ی پوتوسی کشور بولیوی قابل رویت میباشد
۲

دومین مجموعه ی تصاویر HD و با کیفیت اختصاصی ویکی کاکتوس

تصویر برداری : تیم ویکی کاکتوس   در زیر تعدادی عکس از کاکتوس ها و گیاهان گوشتی میبینید که با…
۱

Arrojadoa penicillata در زیستگاه اصلی خود

این کاکتوس در کشور برزیل منطقه ی باهیا و میناس گریس که زیستگاه اصلیش است قابل یافت است
۰

Austrocylindropuntia exaltata در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس استروسیلیندرواپونتیا اگسالتاتا در کشور بولیوی در منطقه ی لاپاز و همچنین در کشور پرو نیز قابل رویت میباشد  
۳

Armatocereus matucanensis در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس ارماتوسرءوس ماتوکاننسیس در کشور پرو در مناطق انکش، آرکیپا، کجمرکا، هوانکاویلیکا، لیما قابل رویت میباشد
۷

اولین مجموعه تصاویر HD و با کیفیت اختصاصی ویکی کاکتوس

در زیر تعدادی عکس از کاکتوس ها و گیاهان گوشتی میبینید که با کیفیتی بالا تهیه شده اند و مناسب…
۲

Discocactus boliviensis در زیستگاه اصلیش

دیسکو کاکتوس بولیوینسیس در زیستگاه اصلیش یعنی بولیوی منطقه ی سانتا کروز قابل رویت میباشد      
۰

Echinopsis samaipatana در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس اچینوپسیس سامایپاتانا در طبیعت کشور بولیوی منطقه ی سانتا کروز قابل رویت میباشد  
۱

Discocactus horstii در زیستگاه اصلی خود

دیسکو کاکتوس هورستی در زیستگاه اصلی خود کشور برزیل منظقه ی میناس گریس قابل رویت در طبیعت میباشد
۰

Parodia chrysacanthion در زیستگاه اصلی خود

کاکتوس پارودیا کریسکانشن در زیستگاه اصلی خود آرژانتین منطقه ی خوخوی
۲

Pilosocereus magnificus در زادگاه طبیعی ، برزیل

کاکتوس پیلوسرئوس مگنی فیکوس در طبیعت برزیل ، منطقه ی میناس گرایس قابل یافت است .  
۱۱

Gymnocalycium mihanovichii در زادگاه طبیعی ، پاراگوئه

کاکتوس ژیمنوکالیسیوم میهانوویچی در طبیعت کشور های آرژانتین ، بولیوی و پاراگوئه قابل رویت است .
۰

دومین مجموعه از تصاویر HD و باکیفیت

در زیر تعدادی عکس از کاکتوس ها و گیاهان گوشتی میبینید که با کیفیتی بالا تهیه شده اند و مناسب…
۲

اولین مجموعه از تصاویر HD و باکیفیت

در زیر تعدادی عکس از کاکتوس ها و گیاهان گوشتی میبینید که با کیفیتی بالا تهیه شده اند و مناسب…