ویکی کاکتوس

مرکز امور مشتریان

تبریز ، خطیب ، رسالت ، پلاک ۷۷

گلخانه و تولیدی مرکزی

تبریز ،

تماس با ویکی کاکتوس

تلفن های تماس : ۰۹۰۱۳۳۱۳۹۱۵ | ۰۹۱۴۹۲۵۲۰۴۱

هفت روز هفته، از ساعت ۱۸:۰۰ به بعد میزبان صدای گرمتان هستیم