حراج!

سفالوسرئوس ، اولد من

210.000 تومان 175.000 تومان

1 در انبار

سایز:گلدان 14
پیوند روی پاینه قطور و بلند نقره ای با بیش از 60 سانت قد . رشد بسیار بالا و سالم پیوندک روی این پایه

بستن