پیوند،کاکتوس،ساکولنت،انواع،نگهداری،آموزش

۱۳۶

آموزش ساده پیوند کاکتوس

  آموزش پیوند کاکتوس با مثال یک نمونه ی رایج تهیه و تنظیم: امین ذهاب ناظوری با نام کاربری samurai…
۱۴

پیوند چیست ؟

پیوند چیست ؟ تهیه و تنظیم: معین ذهاب ناظوری با نام کاربری admin به نام خدا در ابتدا می بایستی…