سلام خدمت همه دوستان خوبم ،

 

عذر خواهی میکنم بابت تاخیر در ارسال جوایز ، در دوره چهارم مسابقات پرسش و پاسخ ویکی کاکتوس یازده نفر از دوستان برنده شدند که جوایز آن ها ارسال شد .

سرکار خانم زینب محمدی : ۶۰۳۵۸۰۴۸۵۱۵۶۰۴۷۸۱۴۷۹
سرکار خانم شبنم فرید : ۶۰۳۵۸۰۰۰۵۱۵۶۰۴۷۸۱۸۴۹
سرکار خانم فاطمه ماکویی : ۶۰۳۵۸۸۹۴۳۱۵۶۰۴۷۸۰۹۲۵
سرکارخانم سیما سلیمانی : همراه با سفارش ارسال شده

جناب آقای آرمین ترهنده : همراه با سفارش ارسال شده
جناب آقای یونس اونق : همراه با سفارش ارسال شده
جناب آقای مسعود شکاری : ۶۰۳۵۸۷۹۳۵۱۵۶۰۴۷۸۱۰۸۵
جناب آقای امیررضا محرم خانی : ۶۰۳۵۸۰۴۵۶۱۵۶۰۴۷۸۱۲۵۹
جناب آقای علیرضا محمدی : ۶۰۳۵۸۰۰۳۸۱۵۶۰۴۷۸۱۱۴۰
جناب آقای علیرضا طاهری پویا : ۶۰۳۵۸۰۰۰۳۱۵۶۰۴۷۸۱۹۴۷
جناب آقای محمد جواد هاشمی : ۶۰۳۵۸۰۰۳۸۱۵۶۰۴۷۸۰۸۶۸

 

همچنین در دوره دوم مسابقات عکاسی ویکی کاکتوس آقای خزائلی برنده جایزه اصلی شدند که جایزشون با کد پیگیری  : ۶۰۳۵۸۰۰۰۹۱۲۷۰۴۷۸۰۴۳۵ واسشون ارسال شد . به سه نفر از دوستان شرکت کننده هم جوایزی ارسال گردید : آقای مسعود شکاری : ۶۰۳۵۸۷۹۳۵۱۵۶۰۴۷۸۱۰۸۵ خانم شبنم فرید : ۶۰۳۵۸۰۰۰۵۱۵۶۰۴۷۸۱۸۴۹ و خانم فاطمه ماکویی : ۶۰۳۵۸۸۹۴۳۱۵۶۰۴۷۸۰۹۲۵

 

 

به امید موفقیت روز افزون در زندگی شیرینتون