سلام ،   متاسفانه در ساعات آغازین شروع رای گیری سیستم با مشکل تشخیص آی پی مواجه شد و بعضی از دوستان با ساخت نام کاربری های متفاوت اقدام به رای دادن به یک عکس خاص کردند . واقعا در این محیط دوستانه توقع چنین حرکاتی نداشتیم . از این به بعد سیستم برروی تشخیص آیپی و کوکی تنظیم می شود و رای ها ی تکراری که توسط یک نفر با نام های کاربری متفاوت ارسال میشود پاک میشوند .

 

با تشکر