لحظه ها چون آب روان درگذرند…
فروردین و اردیبهشت با همه ی زیبایی هایشان رخت سفر بستند،تا سالی دیگر مهمان بهار باشند و اکنون خرداد تازه نفس از راه رسید…
بهار که آخرین برگش یعنی خردادش را رو کرده، با گذران روزهایش ما را به پایان مسابقات عکاسی این دوره نزدیک و نزدیک تر میکند..
آخرین فرصت های باقی مانده برای شرکت در مسابقات عکاسی همگام شده است با گذر روزهای زیبا و گرم خرداد ماه…
بنابراین حدود ۳۰ روز دیگر زمان باقی است تا کسانیکه هنوز موفق نشده اند از زیبایی کاکتوس ها و ساکیولنت های خود عکسی بگیرند در این روزها دست به کار شده و قدری با طبیعت زیبای کاکتوس ها مانوس تر شوند و عکسهای خود را با رعایت قوانین و موضوع مسابقه برای ویکی کاکتوس ارسال کنند.
لازم به ذکر است علاقه مندانی که قصد دارند از جزییات موضوع و قوانین مسابقه عکاسی اطلاعات کسب کنند ، کافی است به بخش زیر مراجعه کنند.

 

هفتمین دوره از مسابقات عکاسی ویکی کاکتوس

پیشاپیش سپاسگزار حضور شما هستیم و تا ۳۰ روز دیگر صبر پیشه میکنیم و چشم انتظار عکسهای زیبای شما میمانیم.
جادوانه و رستگار باشید.