هو جمیل…

چیست پیروزی به چشم مردمان

هر کسی تفسیر بنماید چنان

گر که طعم شکّری خواهی چشید

مدّتی باید که تلخی سرکشید

فاتحی را که شکستن باب نیست

طعم پیروزی چه میفهمد که چیست!

“جناب باغبانی”

 

 

 

سلام…

سلامی به زیبایی…

سلامی به طبیعت خداوندی….

سلامی به شما همراهان همیشگی…

 

 

انتظار ها آخر به سر میرسد..

هر چند انتظار سخت است و طاقت فرسا…اما …زیباست.

چرا که از پس انتظارها اتفاقاتی خوشایند حاصل خواهد شد.

و اکنون زمان آن رسیده است که پرده از پس انتظارهای شما عزیزان برداریم و خبر از اتفاقی خوشایند بدهیم.اتفاقی که همه ی شما عزیزان بیصبرانه منتظر اعلام آن بوده اید.

دو ماه تمام مهلت داشتید که عکس های زیبای خود را برای سایت ارسال کنید دو ماه گذشت و اکنون همه ی شما آثار ارسالی دوستان را در سایت مشاهده کردید..

ممنونم از دوستان که ایندوره موضوع را به خوبی رعایت کرده بودند و هر عکسی گوشه ای از زیبایی را دربرداشت. احترام به قوانین از طرف شما واقعا کار داوری را برای ما آسان تر میکند. آندسته از دوستانی هم که متاسفانه قوانین را رعایت نکردند بدون اطلاع از دور مسابقه حذف شدند .

سخن کوتاه میکنم و بیش از این انتظار را طولانی نمیکنم…

از بین عکسهای ارسالی عکس شماره ی ۱۵ از نظر هیات داوران بهترین و زیباترین عکس شناخته شد و این عکس متعلق است به آقای بهادر شهبازی

همین جا به ایشان تبریک میگوییم و امیدواریم زیبایی پیوسته در زندگیشان جاری باشد. ایشان دوره قبل هم در مسابقه زمستانه جایگاه اول رو داشتند .

آدرس ایشون رو داریم و هدیه ای به رسم یادبود واسشون ارسال میشه .

 

از تمامی دوستان عزیز هم که در ایندوره شرکت کردند صمیمانه تشکر میکنیم و امیدواریم همچنان پر تلاش و شادمان باشند.

در پناه خداوند زیبایی ها باشید.