اندر مزایای رشد علفی …… !!

تهیه و تنظیم: آقای عباس صرامی با نام کاربری yavar

 

به نام خدا

با سلام

آرام آرام و باآهستگی این زمستان بیرمق به پایان خود میرسد و نوبت ما میشود که برویم کاکتوسهایمان را از توی سوراخ سنبه ها وگوشه و اکناف و پناهگاههایی که برایشان تهیه کرده بودیم دربیاوریم و دلی از حرارت بی انتهای آنها تازه کنیم و داستان دلدادگی و اینهمه حرفهای نگفته را با آنان مکررکنیم.
…… اما. بخوبی از هماکنون پیداست که اوج شکایات و گلایه ها و حرفها حول وحوالی این خواهد بود که رشد علفی کاکتوسم را بیریخت نموده و همه ما دنبال راهی هستیم تا بهترین تصمیم را با این معضل نماییم.

همواره واژه “رشد علفی” بیان نامطلوب وعارضه ناخواسته و معضل بدشگونی!! بوده است. اما اگر بتصویر زیر نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که میشود از این عارضه ناهمگون وناخواسته نهایت استفاده را برد.

فکرنمیکنم نیازی به کلامی برای تشریح کار باشد .
قطعه ایی که حاصل رشد علفی بوده را از آنجا که چون از حد متعارف باریکتر وبیقواره تر است را نمیشود بعنوان پایه یک قلمه خوب کاشت چون نمیتواند تحمل وزن وبار جوانه های رسته از خود را داشته باشد پس بصورت خوابیده آنرا بروی خاک قرار داده و نیمی از ضخامت آنرا در خاک مدفون نمایید
دقت نمایید بخشی از قامت قلمه از خاک بایستی بیرون باشد تا نور را جذب و تولید غذا برای قلمه تا قبل از ریشه زدن نماید
و هم چنین امر پینه بستن را در آن رعایت نمایید
در این روش چون تعداد بیشتری آرئول در خاک قرار میگیرند پس آمار ریشه زدن قلمه بمراتب بیشتر بوده و همانطور که می بینید چون ریشه زیاد تولید میشود و غذا بوفور استحصال میشود پس جوانه های بیشتری نسبت به حالت معمول هم تولید میکند……..

برای کاکتوسهایتان رشد علفی را آرزومندم …….. !!!