سلام خدمت همه دوستان گرامی

تصاویر زیر برای آخرین دوره ارسال شده و به زودی پس از چند مرحله داوری برنده نهایی اعلام خواهد شد .

 

عکس شاخص نوشته ارسالی از آقای سیوان حق دوست