تغییر شکل کاکتوس به علت کم نوری

تهیه و تنظیم: معین ذهاب ناظوری با نام کاربری admin

 

به نام خدا

 

کاکتوس ها برای رشد خوب خود نیاز به نور خورشید دارند هر چه این نور کمتر شود رشد گیاه کمتر و نامتعارف تر می شود . کاکتوس هایی که در خانه نگهداری می شوند حتی پر نور ترین قسمت پشت پنجره هم مواقعی نمی تواند نیاز نوری آنها را برطرف کند . وقتی که نیاز نوری آن ها برطرف نشود، رشد خود را به صورت نامتعارف آغاز می کنند و به اصطلاح به طرف نور کشیده می شوند . رنگ پریدگی کاکتوس هم به دلیل کم نوری است .

تغییر شکل کاکتوس

تغییر شکل کاکتوس

شاید بعضی از آن هایی که به تازگی کاکتوس نگهداری می کنند فکر کنند که این نوع رشد عادی است ولی این یک رشد غیر طبیعی است و باید جلوی آن گرفته شود .

تغییر رنگ کاکتوس

تغییر شکل کاکتوس

درمان : خوب درمان کار راحتی است . اگر زود فهمیده باشید که کاکتوس شما به علت کم نوری تغییر شکل داده باید آن را کم کم به نور زیاد ببریم . اگر به یکباره کاکتوس را از جای کم نور به جای پر نور ببریم کاکتوس دچار آفتاب سوختگی می شود . باید طی چند هفته هر روز مقداری کاکتوس را به نور مناسب نزدیک کنیم . وقتی نور مناسب به کاکتوس برسد کاکتوس رشد عادی خودرا آغاز می کند . کاکتوس دیگر شکل و شمایل اولیه خود را پیدا نمیکند ولی حداقل از این به بعد رشد و شکل اصلی خود را پیدا می کند . شاید لازم باشد کاکتوس را با نخ به جایی ببندید یا شاید مجبور باشید قسمت که بد رشد کرده را از کاکتوس جدا کنید . بعضی مواقع می توانید یک کاکتوس تغییر شکل داده شده را به چند کاکتوس کوچکتر سالم تقصیم کنید که به رشد عادی خود در نور مناسب ادامه دهند .

تغییر شکل کاکتوس

تغییر شکل کاکتوس

کمبود نور کاکتوس

تغییر شکل کاکتوس

 

لطفا برای تقدیر ، تشکر و ابراز نظر مثبت یا منفی فقط از کلیدهای Like/Dislike استفاده کنید.  کامنت های اضافی، برای جلوگیری از بی نظمی حذف خواهند شد.