ویکی کاکتوس در سال ۱۳۹۱ توسط جمعی از کاکتوس دوستان بوجود آمد و در تمامی این سال ها تمام تلاش خود را کرده است تا به بهترین شیوه آموزش های لازم را در زمینه نگهداری گیاهان گوشتی در اختیار شما طبیعت دوستان قرار دهد . در کنار این همچنین همیشه سعی کرده ایم با ارائه گونه های خاص و با کیفیت کاکتوس رضایت شما عزیزان را جلب کنیم . قیمت مناسب در کنار کیفیت عالی همیشه شعار ما بوده و به آن عمل کردیم .