همراهان همیشگی مجموعه ویکی کاکتوس

 

بنابه درخواست مکرر دوستان از بابت دسترس قرار گرفتن ادوات کشاورزی نظیر کود و خاک مخصوص سموم دفع آفات و دیگر اقلام وابسته،

مجموعه ویکی کاکتوس اقدام به افزایش دسته بندی در قسمت فروشگاه گردید

تا این اقلام را با بسته بندی مقرون بصرفه از بر ترین کمپانی ها مورد دسترس شما عزیزان قرار دهد.

جهت خرید خاک های بسیار موثر و کاملا اختصاصی وارد دسته بندی خاک اختصاصی شوید.

سپاس از همراهی همیشگی تان-مجموعه ویکی کاکتوس