شناسایی سمت جنوبی کاکتوس

تهیه و تنظیم: آقای عباس صرامی با نام کاربری yavar

 

 

با سلام

دیروز مقاله ایی خواندم درمورد کاکتوسهای غول پیکربیابانی ساگارو که در خلال آن نکته جالبی را ارائه نموده بود که برای من تازگی داشت

مطلب کوتاه بود اما جالب وجذاب لذا مروت نبود که دوستان بسیار نازنین ام را درویکی کاکتوس که همواره به بنده حقیر لطف و مهر مبذول

میدارند از آن غافل نگهدارم.

 

سمت جنوبی کاکتوس کجاست؟

در مورد کاکتوسهاییکه در معرض تابش آفتاب هستند (چه درگلدان و چه در زمین) بایستی این نکته را رعایت نماییم که در مواقعیکه کاکتوس را جابجا مینماییم (چه از زمین به زمین یا گلدان به گلدان ویا حتی انتقال گلدان از جایی به جای دیگر) همواره قبل از انتقال آن سمت جغرافیایی جنوب را یافته و آن قسمت از کاکتوس که بسمت جنوب میباشد را علامتگذاری نمود.

دلیل این پیشنهاد اینست که کاکتوسها از این سمت تحت تندترین اشعه های خورشیدی بوده اند و کاملا با شرایط و کیفیت اشعه های خورشیدی انطباق یافته اند حال چنانچه درحین انتقال کاکتوس را مطابق جهت قبلی اش قرار ندهیم باعث میشود که این بار کاکتوس ما ازیکی از سه جهت دیگر خودش رو به جنوب جغرافیایی قرار گرفته باشد و بشدت درمعرض آفتاب سوختگی قرار بگیرد. زیرا که در وضعیت قبلی سه سمت جغرافیایی دیگر کاکتوس بشدت سمت جنوبی آن متحمل تابش اشعه های تند وسوزان نبوده اند و چنین شرایطی را تاب نخواهند آورد.

 

حال اگر که قبل از انتقال نسبت به علامتگذاری غفلت نموده باشیم چه راهی برای تشخیص سمت جنوبی کاکتوس خود میتوانیم داشته باشیم!!!؟

کاکتوسهایی که عموما درشرایط تابش تند آفتاب زیست میکنند چه کاکتوس ستونی باشد چه کروی غالبا سطح بدن آنان پوشیده از تیغ میباشد که این نوع پوشش بجهت حفاظت کاکتوس از آفتاب تند حاصل شده است . در این کاکتوسها تجربه نشان داده است که تیغهای سمت جنوبی کاکتوس مستحکمتر وپهن تر یا درازتر و درکل کمی متفاوت از تیغهای اضلاع و وجوه دیگر کاکتوس میباشد که این تفاوت نیز به پوشش و دفاع بهتر از کاکتوس در مقابل آفتاب برمیگردد

یا روش دیگر اینکه بروی بدن کاکتوسها داغ واثری که از غنچه های روییده شده برآروئولها بجای میماند عموما سمت جنوب کاکتوس را نشان میدهند

یا نکته دیگر اینکه کاکتوسها حتی اگر کروی باشند نهایتا در حین رشد بمقدار ناچیز هم که باشد کمی تمایل وانحراف ازخودبسمت جنوب جغرافیایی نشان میدهند

و آخرین روش اینکه رنگ بدنه کاکتوسها همیشه درسمت شمالی خود روشنتر وشادابتر از وجوه دیگر میباشد

 

خواننده عزیز با رعایت نکته فوق بهنگام جابجایی ها بسلامت کاکتوس بیشتر اهتمام ورزیده و مانع برخی آفتاب سوختگیها خواهد شد

 

موفق باشید