مبارزه با حشرات

تهیه و تنظیم: آقای عباس صرامی با نام کاربری yavar

به نام خدا

 

با شروع سرما و تمایل دوستداران کاکتوس به انتقال گلدانهای خود به محیط های مسدود و البته با دمای متعادل تر، شرایط برای ظهور حشرات و برخی آفات میکروسکوپی و تکثیر آنان بخوبی فراهم میگردد. لذا شایسته است در این خصوص چاره ایی برای کنترل آفات و حشرات بیاندیشیم.
بسیار سودمند خواهد بود که قبل از توسل به سموم خطرناک شیمیایی برای دفع آفات که یقینا برای متابولیسم گیاه ما نیز تولید ضرر خواهد داشت بتوانیم از مواد طبیعی که در اطراف ما یافت میگردد استفاده نمود.

اولین قدم دود دادن فضای گلخانه یا اتاق نگهداری کاکتوسهاست.
با اجرای اینکار آفات و حشرات کشته خواهند شد یا محل را ترک مینمایند. چنانچه محل نگهداری گلدانها به فضای مسکونی شما مرتبط است و این کار موجب آزار و اذیت افراد خانواده میشود میتوانید از دود دانه های اسپند جهت اینکار استفاده نمایید. توجه داشته باشید که اسپند از دیرباز در باور مردم نقش ضدعفونی کننده داشته است(صحت وسقم این ادعا را نمیدانم).
اما بهر حال دود برای موجودات زنده غیر از گیاهان مضر بوده لذا در مورد بحث وگفتار ما نقش دافع حشرات را بخوبی ایفا میکند.

eucalyptus

eucalyptus

درخت اکالیپتوس از معدود گیاهانی است که حشرات و شته ها حسرت مجالست با آنرا دارند . بدلیل ترکیبات خاص این گیاه که دافع بسیار مناسبی برای حشرات است، برگ درخت اکالیپتوس نقش موثری در مبارزه غیر شیمیایی با حشرات و آفات را دارد.
چنانچه در یکی از شهرهای جنوبی دوست یا اقوامی دارید میتوانید از آنان بخواهید شما را در تهیه برگ اکالیپتوس کمک کنند. هر چند در شهرهای نسبتا سردسیر نیز بطور پراکنده اکالیپتوس دیده ام.
اما در فروشگاههای گیاهان دارویی یا عطاریها برگ خشک شده اکالیپتوس بقیمت نازل قابل تهیه است.

برگ خشک شده را پودر نموده و در خاک گلدان از آن استفاده نمایید. یا مقداری از آنرا روی سطح خاک گلدانهای قدیمی بپاشید.

هم چنین برگها را میتوان بمدت نیمساعت جوشانید و عصاره بجا مانده را بصورت اسپری در محیط گلخانه و اندام گیاه و سطح خاک پاشید.

نکته: عصاره جوشانده اکالیپتوس ترکیبی اسیدی است که PH=6 از خود نشان میدهد .یعنی حتی اگر با آن خاک کاکتوس خیس شد برای رشد کاکتوسهایمان مفید هم هست

 

اخطار!!

جوشانده اکالیپتوس بشدت بهنگام بلعیدن اشتباهی میتواند تارهای صوتی حنجره را تا آخر عمر آسیب برساند(لطفا دقت کنید در دسترس اطفال باقی نماند).

 

در پایان از دوستان گرامی تقاضا دارم چنانچه ترکیبی طبیعی یا گیاهی مانند اکالیپتوس را در اقلیم خود سراع دارند که نقشی اینگونه ایفا کند از معرفی آن دریغ نفرمایند.

 

لطفا برای تقدیر ، تشکر و ابراز نظر مثبت یا منفی فقط از کلیدهای Like/Dislike استفاده کنید.  کامنت های اضافی، برای جلوگیری از بی نظمی حذف خواهند شد.