مجموعه ی دوم گل های کاکتوس و ساکولنت

 

* برای ارسال تصاویر از برگه ی ارسال مطلب و عکس استفاده کنید.

توجه : از نمایش دادن عکس هایی که از سایت های دیگر دانلود شده و یا مشمول قانون کپی رایت باشند معذوریم. لذا خواهشمندیم عکس هایی را که شخصا از گل های کلکسیون خود و یا دیگران گرفته اید ارسال کنید. متشکریم…

 

کاکتوس اپونتیا ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Opuntia

 

کاکتوس اپونتیا ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Opuntia

 

کاکتوس اپونتیا ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Opuntia

 

کاکتوس اپونتیا ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Opuntia

 

کاکتوس اچینوپسیس اکسیگونا ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Echinopsis Oxygona (multiplex)

 

کاکتوس اچینوپسیس اکسیگونا ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Echinopsis oxygona (multiplex

 

کاکتوس هماتو ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Hamatocactus setiespinus

 

کاکتوس هماتو ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Hamatocactus setiespinus

 

کاکتوس لوبیویا سیلوستری ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Lobivia silvestrii

 

کاکتوس مامیلاریا پرولیفرا ارسال شده توسط آقای مجتبی طهماسب

Mammillaria prolifera