با سلام ، ویدئوی مصاحبه اختصاصی تیم ویکی کاکتوس را با آقای رستمی از کلکسیونر های بزرگ کرمان