کاکتوس چیست ؟

کاکتوس (cactus) که در اصل از کلمه ی یونانی κάκτος به معنی گیاه تیغ دار گرفته شده به دسته ای از گیاهان از خانواده ی Cactaceae گفته می شود.

کاکتوس ها اغلب بومی قاره ی آمریکا هستند که از منطقه ای در مرز آرژانتین و شیلی به نام patagonia تا غرب کانادا پراکنده شده اند البته امروزه در سرتاسر جهان پرورش داده می شوند. بیشتر کاکتوس ها در مناطقی با شرایط جوی سخت و دشوار و میزان بارش کم رشد می کنند، حتی در مناطقی در بیابان آتاکاما در آمریکای جنوبی که یکی از خشک ترین بیابان های جهان است نیز دیده شده اند. قابلیت زندگی در این شرایط سخت مرهون توانایی این گیاهان در ذخیره آب فراوان در بافت های خود می باشد، به طور مثال گفته می شود کاکتوسی به نام ساگوارو در نوع بالغ خود می تواند در هر دوره بارندگی تا ۷۶۰ لیتر آب در خود ذخیره کند.

 

بیشتر این گیاهان برگهای خود را نیز از دست داده اند و به جای آنها مجهز به خار شده اند که این خارها با کم کردن جریان هوا در اطراف کاکتوس و ایجاد سایه ای هرچند مختصر مانع از دست رفتن آب ذخیره شده در کاکتوس می شوند.همچنین این خارها وسیله ی دفاعی خوبی در مقابل دشمنان طبیعی این گیاهان هستند.کاکتوس ها بر روی ساقه ی خود برجستگیهای نرمی دارند که به آنها آرئول یا Areoles می گویند، این برجستگیها محل رویش خارها ، گلها و ساقه های جانبی بوده و یکی از راه های تمایز کاکتوس ها از سایر گیاهان مانند ساکولنت ها می باشند.

کاکتوس ها در شکلها و اندازه های مختلفی یافت می شوند، به طور مثال بلندترین کاکتوس Pachycereus pringlei با ارتفاع ۱۹ متر گزارش شده است در حالی که کوچکترین آنها Blossfeldia liliputiana در هنگام بلوغ تنها شعاعی برابر ۱ سانتی متر دارد.