نور ساختمان ، جنوبی و شمالی

تهیه و تنظیم: معین ذهاب ناظوری با نام کاربری admin

 

 

به نام خدا

 

برای قرار دادن کاکتوس ها در خانه باید به نکات فراوانی توجه کرد ، از جمله این نکات میزان نور دریافتی محل قرار گرفتن کاکتوس ها می باشد که باید به این مسئله توجه فراوانی داشت . کاکتوس ها اغلب نور زیاد دوست دارند و در نور زیاد و کافی بهترین حالت رشد را دارند . اگر کاکتوس مدتی نور کافی دریافت نکند به صورت علفی رشد می کند و مستعد بیماری می شود .

همانطور که می دانید بهترین مکان برای قرار گرفتن کاکتوس ها در جنوب ساختمان می باشد . در بالکن یا پشت پنجره یا هر جای جنوبی ساختمان که نور دریافت می کند .

نور جنوب در نیمکره شمالی زمین جهت اصلی نورگیری است چرا که خورشید برای این قسمت همواره از طرف جنوب می‌تابد، بنابراین انرژی گرمایی و نورانی زیادی دارد. نور شرق و غرب نورهایی هستند که تنها ساعات محدودی از روز درک می‌شوند. نور شرق به هنگام صبح با انرژی گرمایی کم و روشنایی متوسط بوده و نور غرب که به اصطلاح نور تیزی است، انرژی گرمایی و نورانی کمی دارد. درباره نور شمال باید گفت این نور از انعکاس خورشید روی سطوح دیگر درک می‌شود زیرا هرگز خورشید متمایل به شمال نمی‌شود و نوری انعکاسی است. به همین علت، انرژی نورانی و گرمایی متعادلی دارد. با این تفاسیر، بهتر است کاکتوس ها در مسیر نور جنوب باشند .

اگر کاکتوس ها در جنوب ساختمان باشند در زمستان نیز که خورشید به صورت مایل می تابد نور مورد نیاز خود را دریافت می کنند .

بعضی از خانه‌ها شمالی هستند و بعضی جنوبی. خانه‌هایی که در هنگام ورود ابتدا به حیاط وارد می‌شوید و بعد به داخل ساختمان راه پیدا می‌کنید به اصطلاح شمالی گفته می‌شوند و خانه‌هایی که بلافاصله وارد ساختمان و راه‌پله‌ها می‌شوید و اغلب حیاط در پشت خانه است، در اصطلاح جنوبی هستند .

از قرار دادن کاکتوس ها داخال خانه جایی که نور کم است اجتناب کنید چون با این کار شرایط مرگ کاکتوس خود را فراهم می کنید .

به این مسئله هم دقت کنید که در شهرهای جنوبی کشور که در فصل گرم  آفتاب مستقیم و سوزانی داریم باید کاکتوس ها را به محلی منتقل کنیم که آفتاب مستقیم به آن ها نخورد ، بعضی از کاکتوس ها در نور شدید و گرم دچار آفتاب سوختگی می شوند .

 

لطفا برای تقدیر ، تشکر و ابراز نظر مثبت یا منفی فقط از کلیدهای Like/Dislike استفاده کنید.  کامنت های اضافی، برای جلوگیری از بی نظمی حذف خواهند شد.