نکات آموزنده در مورد نگه داری کاکتوس

 

تهیه شده توسط آقای عباس صرامی با نام کاربری yavar

 

توجه دوستان گرامی را به مرور نکاتی قابل اجرا و پیش پا افتاده که معمولا به آن تامل نمیکنیم جلب میکنم.

۱- از آنجا که عموما کاکتوسها نسبت رشد ریشه اشان به جسته خود گیاه کمترست .لذا برای تعویض گلدان آن شتابزده نشوید.

۲- برای تعویض گلدان فقط یک سایز گلدان بزرگتر را انتخاب نمایید .گلدان بیش از اندازه بزرگتر باعث توقف مقطعی رشد گیاه شما میشود.

۳- حتی المقدور از گلدان سفالی استفاده نمایید . استفاده از گلدان پلاستیکی یا لعابدار توصیه نمیشود. زیرا این گلدانها با اختلال در امر تبخیر آب از سطح گلدان باعث نگهداری بیش از حد آب در خاک میشوند از طرفی در تابستانها باعث گرم شدن و دم نمودن خاک وریشه گل میشوند(بویژه گلدان پلاستیکی)

۴- امر تخلیه آب را بشدت حائز اهمیت بدانید . سوراخهای کف گلدان به تعداد کافی وبا قطر مناسب باشد و حتما اولین لایه کف گلدان را با موادی که به امر تخلیه آسان آب کمک میکنند پرنمایید .مانند سبوس برنج .پوکه معدنی.سنگریزه
لطفا تامل نمایید که فقط رعایت آب دادن در فواصل معین برای حفظ سلامتی کاکتوس نمیتواند کافی باشد بلکه رعایت سهولت تخلیه آب اضافی نیز مکمل این امر است.

۵- از آنجا که غالب کاکتوسها با خاک و آب اسیدی میانه خوبی دارند .افزودن قدری خاک برگ در جهت اسیدی نمودن نسبی محیط گلدان مناسب میباشد.

۶- بهنگام آب دادن رعایت نمایید دمای آب بیش از حد متعارف با دمای محیط اختلاف نداشته باشد این امر که در زمستانها در هنگام آبیاری کاکتوسهای داخل گلخانه یا منزل روی میدهد موجب آسیب رسانی جدی به ریشه میشود. سعی کنید جهت اهتراز از این امر و تقلیل کلر آب از آب مانده شده استفاده نمایید.

۷- از بکاربردن سنگهای زینتی بروی سطح خاک گلدان اجتناب نمایید(مخصوصا دوستان آماتور)
اینکار باعث اختلال در تنفس خاک /عدم تشخیص بموقع خشک شدن خاک/ ماندگاری بیش از حد متعارف آب در خاک گلدان وخطر پوسیدگی ریشه را بهمراه خواهد داشت.
لطفا هرماه با یک جسم سخت کمی از سطح خاک گلدان را زیر ورو نموده تا امکان تنفس خاک وریشه بیشتر فراهم شود.

۸- هرگز تهویه هوا و دسترسی گیاه را به هوای تازه فراموش ننمایید. این مهم بویژه در زمستانها که کاکتوسها را در فضای بسته محصور نموده ایم لازم الاجراست .مراقب باشید که فراهم نمودن هوای تازه محیط برای کاکتوسها توام با شوک حرارتی نباشد و گیاه در معرض کوران هوای سرد قرار نکیرد.بلکه این کار بآرامی و با احتیاط همراه باشد.

۹- سعی نمایید از اسپری نمودن زیاد از حد کاکتوسها اجتناب نمایید . هرچند محیط مرطوب برای کاکتوسها مفید است اما دقت نمایید رطوبت محلول در هوا با خیس نمودن سطح کاکتوس تفاوت ماهوی زیادی دارد. اسپری نمودن کنترل نشده کاکتوسها میتواند منجر به مشاهده بیماری و تکثیر قارچهای جلدی گردد.

۱۰- چنانچه گلدان کاکتوس شما با سرعتی که قبلا در خشک شدن سطح خاک از خود نشان میداد دیگر قادر بخشک شدن همیشگی نمیباشد(با رعایت اینکه میزان آبدهی ودمای محیط کمافی السابق است) این امر میرساند که گیاه در جذب و مصرف آب مشکل پیدا نموده و مشکوک به پوسیدگی ریشه هاست .