واریته های متداول کاکتوس و ساکولنت

 

به نام خدا

 

با بررسی مجموعه های کاربران سایت به این نتیجه رسیدم که برخی واریته ها بسیار متداول هستند و در بیشتر مجموعه ها موجودند. از اینرو تصمیم گرفتم این واریته ها را در یکجا معرفی کرده تا شاهد سوالات تکراری در سایت نباشیم.

برای کسب اطلاعات در مورد هر واریته بر روی نام آن کلیک کنید.

 

کاکتوس های متداول

 

Cylindropuntia fulgida var. mamillata

 

 

ساکولنت های متداول

 

 

 

ادامه دارد…..