پیوند ساکولنت بر کاکتوس و… کنار گذاشتن ذهنیات نوشته جناب آقای صرامی با نام کاربری : Yavar

سلام به همه دوستان و عزیزان

در مورد پیوند ساکولنت بر کاکتوس مطلبی را خدمت دوستان ویارانم ارائه میکنم که البته مقدمه و موخره آن با لب کلام تعارض خواهد داشت!
آخرین روزهای فروردین در حال عبور بودند. وتنها و دور از خانواده بسرمیبردم که دخترم تماسی با من گرفت و سالروز تولدم را بمن متذکر شد(با این سن وسال خودم هم خجالت میکشم از سالگرد تولد حرف بزنم .اما خب حکایت پیوند اینگونه شروع شد)برای زدودن تنهایی و خستگیم کمی سربسرم گزارد و گفت : بلندشو برو پیش کاکتوسهات که بیشتر از ما دوستشون داری . تا حوصله ات سر نره و البته پیشنهاد داد که از طرف او همین الان یک کاکتوس پیوند بزنم و بعنوان هدیه تولد از دخترم آنرا بپذیرم !!!!!!! بسراغ کاکتوسها رفتم و میدانستم در اولین فرصتی که دخترم نزد من بیاید سراغ سفارش(هدیه) خودش را میگیرد پس تصمیم گرفتم یک پیوند متفاوت با پیوندهای دیگر بزنم تا وقتی آمد و دید چگونه توصیه او را انجام داده ام بداند تا چه حد برای پدر عزیز است و بی همتا. ابتدا رفتم سراغ  طرح پیوندهای سه چهار طبقه !! اما منصرف شدم. به یکباره بنظرم رسید که ساکولنت را روی کاکتوس پیوند بزنم  و چون قبلا اینکار را انجام نداده بودم میشد به او ثابت کرد گفتار او مرا تا به این اندازه دچار انگیزه نموده است.
بگذریم …………… یکماه بعد در همایش پارس کاکتوس در کرج در فاصله تنفس بین دو برنامه کنار استاد و دوست شفیق خوبم جناب ابوالفضل خان
سنایی و جناب مصطفی خان میربابایی (صاحب امتیاز و طراح سایت www.cactusguide.ir ) انسان فروتن و بسیار دوست داشتنی و تنی چند از مدعوین ایستاده بودم و از باغ وبستان سخنان ایشان خوشه چینی میکردم. که کسی سوال نمود آیا میشود نهالهای چندماهه کاکتوس بذری را بروی اپونتیا پیوند زد یا که حتما باید اینکار روی پایه پرسکیا عملی شود؟ بنده سراپا گناهکار هم متذکر شدم بله بروی اپونتیا هم میشود این پیوند را اجرا نمود و حتی جهت اطمینان بد نیست که بگویم یک ماهی میشود که ساکولنت روی اپونتیا پیوند زده ام و ظاهرا موفقیت آمیز بوده و قول دادم بمحض بازگشت از کرج تصاویر پیوند را نشر دهم………!    ( امان از آدمهای بد قول و تنبل )!! از آن قول نافرجام مدتها میگذشت که دیشب  سرکار خانم سمیرا خانم یکی از اعضا و دوست عزیزی که بتازگی به جمع ما وارد شده سوالی را مطرح نمودند و در بین پاسخ اشاره ایی به دور ریختن ذهنیات و برداشتن قدمهای نو و ایجاد نگرشی نو به پیرامون داشتم ضمن ارائه آن مطالب همین اقدام به پیوند ساکولنت به کاکتوس را نوعی اقدام بدور از ذهن کهنه و رسوب گرفته یافتم و تصمیم گرفتم ضمن عمل بقولی که دوماه پیش به دوست نازنینی داده بودم . ارائه مطلب را بعنوان یک نمونه عملی بحضور دوست خوبمان سمیرا خانم تقدیم نمایم. بصورت مختصر در یک عبارت کوتاه عرض مینمایم : میتواند دانش ، اطلاعات ، تجربیات گذشتگان و پدران ما تماما یا بخشی از آن اشتباه باشد یا اینکه طی عبور شرایط تغییر نموده باشد. لذا بهترست هرگز اینگونه دانش و اطلاعات را بعنوان یک اصل ثابت نپذیرفت و هربار از خود در قبال هر موقعیت یا مجهول مجددا سوال پرسید و اسیر ذهنیات خشک نشد . نمونه آن همین عمل ساده پیوند ساکولنت بر کاکتوس است . که ذهنیات ما انجام آنرا کاری عبث و نتیجه آنرا نشدنی میدانست!! اما کافیست هر موقعیت و هر دیدگاه را مورد نقد و سوال قرار داد. تا بتوان گامهایی نوین و رو بجلو برداشت.
اما در مورد پیوندها …… لازم بعرض میبینم که اعلام کنم این عمل تازه و بیمانند نبوده ونیست  و از امکان و احتمال آن جسته گریخته  اینجا و آنجا صحبتها بمیان رفته. منتهی ارائه تصاویر ما را یکقدم جلوتر برده و اجرای آنرا براحتی ممکن میداند .
تصویر اول پیوند کنوفیتوم بر اپونتیاست . لبه های نا منظم پایه نشان میدهد که فقط شوق کسب تجربه در من بیداد میکرد و دنبال انجام کاری تبلیغاتی نبودم. چروکیده بودن کوفیتوم هم اهل فن خوب میدانند که در اینموقع سال کاملا درست و مطابق با اصل سند میباشد!!!

تصویر دوم پیوند آگاو بر اچینوپسیس است
برای ایستاندن متقارن نهال آگاو حدود دو میلیمتر از سطح پایه را درست باندازه قطرنهال گود نموده تا نهال در آن قرار گیرد چون امکان بستن ومهار پیوندک بر پایه ممکن نبود . و سپس با چسب پیوند باغبانی سطح پایه پوشانده شد تا مانع حمله عوامل بیماریزا به محل زخم شود و همچنین باز در کنترل
پیوندک موثر باشد