گزارش تصویری کاشت بذر

تهیه و ارسال توسط آقای حمیدرضا احمدی با نام کاربری Hr.Ahmadi

 

این تصاویر حاصل کاشت تعدادی بذر دستچین و بذر خریداری شده می باشد که از بدو کاشت تا ۳۰ روز پس از کاشت را به نمایش می گذارد.خاک بذر توسط برگ اکالیپتوس که در تصاویر آمده ضد عفونی شده و همچنین توسط کود مایع که تصویری ازآن نیز گذاشته شده است تقویت شده است.