• خانواده: Cactaceae
  • نام علمی: Acanthocalycium chionantum
  • نام های دیگر: Echinopsis thionantha , Lobivia thionantha
  • زیستگاه اصلی: دامنه کوهها در آرژانتین
  • خاک مناسب: خاکی که زه کشی خوبی داشته باشد و دارای منافذ زیادی باشد.
  • نور مناسب: به نور زیاد (حتی آفتاب مستقیم) نیاز دارد.
  • دمای مناسب: در زمستان اگر خشک نگه داشته شود تا -۱۲ درجه را تحمل می کند.
  • آبیاری: در تابستان که فصل رشد این کاکتوس می باشد به آبیاری پیوسته نیازمند است ولی بین آبیاری به خاک آن فرصت خشک شدن بدهید.در زمستان به آبیاری بسیار کمی نیاز دارد.
  • کود دهی: در تابستان از کود پتاسیم دار استفاده کنید.
  • تکثیر: از طریق بذر در بهار و یا پاجوش