• خانواده: Cactaceae
  • نام علمی: Acanthocalycium griseum
  • نام های دیگر: Echinopsis thionantha , Lobivia thionantha
  • زیستگاه اصلی: دامنه کوهها در آرژانتین
  • خاک مناسب: خاکی که زه کشی خوبی داشته باشد و دارای منافذ زیادی باشد.
  • نور مناسب: به نور زیاد و یا آفتاب مستقیم نیاز دارد تا رشد کامل داشته باشد.
  • دمای مناسب: تا -۱۲ درجه سانتیگراد را تحمل می کند.
  • آبیاری: در تابستان که فصل رشد این کاکتوس می باشد به آبیاری پیوسته نیازمند است ولی بین آبیاری به خاک آن فرصت خشک شدن بدهید.در زمستان به آبیاری بسیار کمی نیاز دارد.
  • کود دهی: در تابستان از کود پتاسیم دار استفاده کنید.

تکثیر: از طریق بذر در بهار و یا پاجوش در صورت وجود.