• خانواده: Cactaceae
  • نام علمی: Acharagma roseana
  • نام های دیگر: Echinocactus roseanus,Thelocactus roseanus
  • زیستگاه اصلی: ارتفاعات ۱۵۰۰ تا ۲۱۰۰ متری در مکزیک
  • خاک مناسب: چون ریشه ی این گیاه بسیار مستعد پوسیدگی است بهتر است خاکی که استفاده می کنید شن زیادی داشته باشد یعنی دارای منافذ بسیاری باشد.
  • نور مناسب: نور کامل آفتاب و یا نیم سایه
  • دمای مناسب: اگر در زمستان خشک نگه داشته شود تا -۷ درجه سانتیگراد را تحمل می کند.
  • آبیاری: در تابستان به آبیاری مداوم نیازمند است ولی هرگز زیاده روی نکنید چون ریشه ی حساسی دارد و در زمستان خشک نگه دارید.
  • کود دهی:

تکثیر: به راحتی از طریق بذر قابل تکثیر است ولی به ندرت پاجوش تولید می کند.