• خانواده: Bombacaceae (Malvaceae
  • نام علمی: Adansonia digitata
  • نام های دیگر: درخت Baobab یا درخت بطری (بزرگترین ساکیولنت دنیا)
  • زیستگاه اصلی: سرتاسر آفریقا در جاهایی که هوای گرم و خشک دارد.
  • خاک مناسب: خاک شنی که زه کشی خوبی داشته باشد.
  • نور مناسب: نور کامل آفتاب و یا نیم سایه
  • دمای مناسب: چون این گیاه بومی مناطق گرم می باشد تحمل سرما را ندارد. در زمستان در محلی که دمای ۱۰ تا ۱۳ درجه داشته باشد نگه داری کنید.
  • آبیاری: در تابستان به میزان کم آبیاری کنید. در کل این گیاه به خشکی بسیار مقاوم است و در زمستان باید خشک نگه داشته شود.
  • کود دهی:

تکثیر: از طریق بذر در بهار و تابستان و از طریق قلمه