Aeonium tabulaeforme

 

Aeonium tabulaeforme

Aeonium tabulaeforme

Aeonium complanatum

Aeonium complanatum

 

خانواده: Crassulaceae

نام علمی: Aeonium tabulaeforme

توضیح نام:

نام های دیگرAeonium tabuliforme ,Aeonium complanatum ،گیاه بشقابی

زیستگاه اصلی: جزایر قناری

شکل ظاهری:

شکل تیغ:

شکل گل:

میوه:

خاک مناسب:

نور مناسب

دمای مناسب

آبیاری

کود دهی:

تکثیر: