Aloe humilis

Aloe humilis m خانواده:  Aloaceae

نام علمی: Aloe humilis

توضیح نام: humilis به معنای کوتوله اشاره به اندازه ی کوچک این ساکولنت دارد.

نام های دیگر:

Aloe perfoliata var. humilis

Aloe acuminata

Aloe echinata

Haworthia ferox

زیستگاه اصلی: استان کیپ در آفریقای جنوبی

شکل ظاهری: ساکولنت کوچک و کم رشد دارای ساقه ای کوچک می باشد که در ادامه ی رشد و با تولید پاجوش تشکیل یک کپه از گیاه را می دهد.

شکل تیغ: دارای برجستگیهایی تیغ مانند و نرم در حاشیه ی برگ ها و سطح آن ها می باشد.

شکل گل: به صورت خوشه ای بر روی سنبله ای که از میان برگ ها بیرون می آید بوده و هر خوشه ۲۰ گل زنگوله ای شکل به طول ۴ یا ۵ سانتی متر دارد که نارنجی قرمز رنگ هستند و به صورت آویزان و رو به پایین باز می شوند. گلدهی معمولا در اواخر زمستان صورت می گیرد ولی امکان گلدهی در بهار و تابستان نیز وجود دارد.

شکل برگ: هر رُزت شامل ۲۰ تا ۳۰ برگ کوچک به طول ۷ تا ۱۲ سانتی متر و عرض ۱ تا ۱/۸ سانتی متر می باشد. رنگ برگ ها سبز آبی یا سبزخاکستری بوده و بر روی لبه و سطح آن ها برجستگی هایی تیغ مانند و نرم وجود دارد.

 

میوه: ؟

Aloe humilis f
Aloe humilis p

خاک مناسب: خاک مقوی و دارای زه کشی عالی که شن زیادی داشته باشد. استفاده از سنگریزه در کف گلدان هم توصیه می شود.

نور مناسب: به نور زیادی نیاز داشته و بهتر است در بهار و تابستان در هوای آزاد نگه داری شود.

دمای مناسب: تحمل سرمای زمستان را دارد ولی ترجیحا در جای گرم نگه داری شود.

آبیاری: از نظر خشکی بسیار مقاوم است و در تابستان هفته ای یکبار آبیاری کافیست و در زمستان آبیاری را می توان تا ماهی یکبار کاهش داد. رطوبت زیاد را نمی پسندد.

کود دهی: ؟

تکثیر: از طریق کاشتن پاجوش هایی که تولید می کند.

 

لطفا برای تقدیر ، تشکر و ابراز نظر مثبت یا منفی فقط از کلیدهای Like/Dislike استفاده کنید.  کامنت های اضافی، برای جلوگیری از بی نظمی حذف خواهند شد.