Austrocylindropuntia subulata forma cristata

 

Austrocylindropuntia subulata f cristata

تصویر ارسالی از کاربر محترم sheida sheida

 

Austrocylindropuntia subulata f cristata

Austrocylindropuntia subulata f cristata

 

خانواده: Cactaceae

نام علمی: Austrocylindropuntia subulata forma cristata

توضیح نام:

نام های دیگر: Opuntia subulata f.cristata و Opuntia exalata و Maihuenopsis subulata

زیستگاه اصلی: این واریته تولید گلخانه ای می باشد.

شکل ظاهری: فرم کریستات این کاکتوس به صورت بادبزن های بزرگی که در لبه ی آنها برگهای شانه مانندی رشد می کند می باشد .این کاکتوس دارای آرئول های سفید رنگ و تیغ های کم ولی بسیار تیز می باشد.این گیاه بعضی اوقات جوانه های استوانه ای شکلی مانند فرم اصلی  تولید می کند.

شکل تیغ: این کاکتوس دارای تیغ های سفید رنگی به طول ۱ یا ۲ سانتی متر و در تعداد کم می باشد که بسیار تیز هستند.

شکل گل: ؟

میوه: ؟

خاک مناسب: خاک دارای زه کشی مناسب که سنگریزه ی زیادی داشته باشد. این کاکتوس از آنجائیکه رشد زیادی دارد باید هر سال به گلدان بزرگتر منتقل شود.

نور مناسب: نور زیاد حتی آفتاب مستقیم

دمای مناسب: این کاکتوس به سرما بسیار حساس است و دما در شب نباید به صفر و یا پایینتر برسد.گیاه فورا از بین خواهد رفت.

آبیاری: در تابستان آبیاری کامل ولی با فاصله ی مناسب که خاک حتما خشک شده باشد.در زمستان تا اندازه ای آبیاری شود که چروکیده نشود. در کل کاکتوس مقاومی از نظر نیاز آبی می باشد.

کود دهی: در تابستان کود داده شود.

تکثیر: از طریق قلمه و پاجوشهایی که تولید میکند البته قلمه های این گیاه فقط در هوای گرم ریشه می زنند.