Austrocylindropuntia subulata

 

a_subulata a_subulata_d

 

خانوادهCactaceae

نام علمی: Austrocylindropuntia subulata 

توضیح نام:

نام های دیگر:   Pereskia subulata, Opuntia subulata, Cylindropuntia subulata, Maihueniopsis subulata, Opuntia exaltata, Cylindropuntia exaltata, Austrocylindropuntia exaltata, Maihueniopsis exaltata

زیستگاه اصلی: Cusco, Lima, Puno – Peru (South America)

شکل ظاهری:  .این کاکتوس دارای آرئول های سفید رنگ و تیغ های کم ولی بسیار تیز می باشد.این گیاه بعضی اوقات جوانه های استوانه ای شکلی مانند فرم اصلی  تولید می کند.

شکل تیغ: این کاکتوس دارای تیغ های سفید رنگی به طول ۱ یا ۲ سانتی متر و در تعداد کم می باشد که بسیار تیز هستند.

شکل گل: گل های قرمز رنگی دارد

میوه: ؟

خاک مناسبخاک دارای زه کشی مناسب که سنگریزه ی زیادی داشته باشد. این کاکتوس از آنجائیکه رشد زیادی دارد باید هر سال به گلدان بزرگتر منتقل شود.

نور مناسب: نور زیاد حتی آفتاب مستقیم

دمای مناسب: این کاکتوس به سرما بسیار حساس است و دما در شب نباید به صفر و یا پایینتر برسد.گیاه فورا از بین خواهد رفت.

آبیاری: در تابستان آبیاری کامل ولی با فاصله ی مناسب که خاک حتما خشک شده باشد.در زمستان تا اندازه ای آبیاری شود که چروکیده نشود. در کل کاکتوس مقاومی از نظر نیاز آبی می باشد.

کود دهی: در تابستان کود داده شود.

تکثیر: از طریق قلمه و پاجوشهایی که تولید میکند البته قلمه های این گیاه فقط در هوای گرم ریشه می زنند.