این کاکتوس در مناطق چاکو، کورینتس، فورموسا، میسیونز کشور ارژانتین و منطقه سانتا کروز در بولیوی و در برزیل، پرو، پاراگوئه و فلوریدای جنوبی قابل یافت می باشد

باشد