Cephalocereus senilis forma cristata

 

 • خانواده:  Cactaceae

   نام علمی: Cephalocereus senilis forma cristata

   توضیح نام: ؟

   نام های دیگر: Crested White Persian Cat Cactus, Crested Old Man of Mexico, Crested Old Man Cactus

   زیستگاه اصلی: این کاکتوس در گلخانه تولید شده است .

   شکل ظاهری: فرم دفورمه آن به صورت تاج مانند می باشد .

   شکل تیغ: تیغ هایی به شکل مو که تمام کاکتوس را فرا گرفته اند و به رنگ سفید و خاکستری می باشند .

   شکل گل: ؟

   میوه: ؟

   خاک مناسب: خاکی که زهکشی خوبی داشته باشد .

   نور مناسب: به نور زیاد و غیر مستقیم نیاز دارد .

   دمای مناسب: تا -۱۰ درجه را به مدت کمی تحمل میکند .

   آبیاری: به آبیاری زیادی نیاز ندارد . در زمستان تا جای امکان کم آبیاری شود .

   کود دهی:  ؟

   تکثیر: فرم کریستات و دفورمه این کاکتوس قابل تکثیر نمیباشد . برای تولید این فرم شما می بایستی یک Cephalocereus senilis را بر پایه مناسب پیوند بزنید و بر حسب اتفاق یک Cephalocereus senilis forma cristata تولید شود .