خانواده:
 Cactaceae

نام علمی: Cleistocactus ritteri

توضیح نام: 

نام های دیگر: Cephalocleistocactus ritteri

 زیستگاه اصلی: بولیوی

شکل ظاهری: باریک به رنگ سبز روشن تا طول حدود ۱ متر و قطر ۲ تا ۳ سانتیمتر رشد میکند.

شکل تیغ: تیغ های مو مانند به رنگ زرد.
 
شکل گل: گلهای خمیده رو به پایین به رنگ زرد مایل به سبز

 میوه: میوه کروی شکل به رنگ زرد که ۱.۵ سانتیمتر قطر دارد.

خاک مناسب: خاک غنی و متخلخل که زهکشی بالا داشته باشد.

نور مناسب: آفتاب کامل.

 دمای مناسب: این واریته تحمل بالایی در برابر سرما دارد و دمای تا -۷ درجه را تحمل میکند اما بهتر است دمای محیط نگهداری پایین تر از صفر درجه نباشد.

 آبیاری: در فصول رشد (بهار و تابستان) آبیاری به صورت کامل و پس از خشک شدن خاک انجام شود و در فصول سرد آبیاری محدود شود.این واریته به آبیاری بیش از حد بسیار حساس است.

 کود دهی: در تابستان با کود پتاسیم.

تکثیر: بذر و  قلمه