Cleistocactus samaipatanus

cleistocactus samaipatanus

cleistocactus samaipatanus

cleistocactus samaipatanus

cleistocactus samaipatanus

 

خانواده: Cactaceae

 نام علمی: cleistocactus samaipatanus

 توضیح نام: ؟

 نام های دیگر: Bolivicereus samaipatanus , Borzicactus samaipatanus , Akersia roseiflora

 زیستگاه اصلی: سانتاکروز بولیوی

 شکل ظاهری: استوانه ای شکل بوده و بین ۱۴ تا ۱۷ ضلع کوتاه دارد .

 شکل تیغ: حدود ۱۳ تا۲۲ تیغ ریز و سوزن مانند به رنگ سفید و یا زرد کم رنگ در هر آرئول وجود دارد.

 شکل گل: این کاکتوس از اواخر زمستان تا اوایل پاییز سال بعد گل می دهد.گل هایش صورتی و قرمز رنگ می باشند.

 میوه: کروی شکل و به رنگ قرمز می باشد.

 خاک مناسب: خاکی که متخلخل باشد و مدت زیادی مرطوب نماند.این کاکتوس به دلیل رشد زیاد معمولا هر سال به تعویض گلدان نیاز دارد.

 نور مناسب: بهترین رشد را در نور فیلتر شده خورشید دارد اما در نیم سایه نیز رشد می کند ولی حتما از تابش مستقیم محافظت شود.

 دمای مناسب: در زمستان دمای بین ۵ تا ۱۵ درجه با نور زیاد برایش مناسب است و باعث گلدهی در فصل بهار خواهد شد.تا -۲ درجه را برای مدت کوتاهی تحمل می کند.

 آبیاری: در تابستان به طور منظم و پس از خشک شدن خاک آبیاری شود و در زمستان آبیاری بسیار محدود شود. اگر کاکتوس در فضای آزاد نگه داری می شود حتما از ریزش باران دور نگه داشته شود چون باعث پوسیدن ریشه ی این کاکتوس می شود.

 کود دهی: در فصل رشد از کودهای مایع دارای پتاسیم استفاده شود.

 تکثیر: از طریق قلمه زدن در بهار و تابستان و  کاشتن بذر