Crassula muscosa

 

 

 

 

 

خانواده: Cactaceae

نام علمی:  Crassula muscosa

نام های دیگر:  Crassula lycopodioides , Watch Chain Plant, Clubmoss Crassula, Princess Pine, Rattail Crassula

زیستگاه اصلی: آفریقای جنوبی

شکل ظاهری: برگ های سبز  ریز کنار هم که به صورت طبقه ای رشد می کنند که گیاه بوته شکلی پدید می آورند که حداکثر ۲۰ سانتی متر قد می کشد .

شکل تیغ: تیغ ندارد

شکل گل: گلهای زرد و سبز ریز

میوه: ندارد

خاک مناسب: خاک دارای زه کشی مناسب 

نور مناسب: نور زیاد ، بهتر است  آفتاب مستقیم باشد .

دمای مناسب: سرما را برای مدت کوتاه تا ۵ درجه زیر صفر را تحمل میکند ولی بهتر است در فصل سرد داخل منزل نگهداری شود .

آبیاری:  آبیاری کامل ولی با فاصله ی مناسب که خاک حتما خشک شده باشد..

کود دهی: در تابستان که فصل رشد آن می باشد  کود داده شود.

تکثیریکی از ساقه های آن درون خاک بکارید ، خیلی زود ریشه می زند و شروع به رشد می کند .