Crassula ovata cv.gollum

 

Crassula cv. gollum

Crassula cv. gollum

 

خانواده:Crassulaceae

 نام علمی: Crassula ovata cv.gollum

 توضیح نام: ؟

 نام های دیگر: Gollum jade , Trumpet jade

 زیستگاه اصلی: این واریته تولید گلخانه ای می باشد.

 شکل ظاهری: این ساکولنت دارای برگ هایی لوله ای شکل و ساقه ای بند بند می باشد که با افزایش سن ساقه کلفت شده و ظاهری درخت مانند می گیرد از این رو این واریته مناسب بنسای شدن می باشد.

 شکل تیغ: فاقد تیغ

 شکل گل: گلهای خوشه ای دارد که ستاره شکل و به رنگ سفید صورتی هستند.فصل گلدهی این ساکولنت اواخر پاییز و اوایل زمستان است.

 میوه: ؟

 خاک مناسب: خاکی که دارای زه کشی خوبی باشد و زیاد مرطوب نماند.

 نور مناسب: به نور زیادی نیاز دارد ولی در نیم سایه نیز رشد می کند .نور زیاد باعث به وجود آمدن رنگ قرمز در لبه ی برگ ها می شود.

 دمای مناسب: در زمستان حتما در گلخانه و یا ساختمان نگه داری شود.

 آبیاری: در فصل رشد با رعایت فاصله که خاک کاملا خشک شود آبیاری کنید.در زمستان تا حدی که برگ هایش چروکیده نشود آب دهید.این ساکولنت بیشترین خسارت را از آبیاری بیش از اندازه می بیند.

 کود دهی: یک بار در فصل رشد از کودهای عادی کاکتوس به میزان نصف مقدار توصیه شده استفاده شود.

 تکثیر: از طریق بذر و از طریق قلمه زدن برگ ها و ساقه .این ساکولنت پاجوش نیز تولید می کند که به راحتی ریشه دار می شوند.